BACK
2PHASE DIRECT BOX を用いた位相合わせ方法 2  位相合わせその1   位相合わせそ の3
PA , Monitor Sp からの音が逆位相の場合 
 2PHASE Control D/I    XLR Phaase sw INVERT に切り替え